Page 4 - 55240_Kaitz_2014
P. 4
םח ץיק םלועב םיבוטה תומוקמה תיתחפשמ השפוחל םידליהשכ ,םיטהולה טסוגוא-ילוי ישדוחו ,ןאכ רבכ ץיקה השפוחל תניוצמ תונמדזה םה ,לודגה שפוחב אליממ תיטרפ תוריית להנמ ,ןאהד דוד .םיל רבעמ תיתחפשמ םידעיה לע ץילממ ,"סרוט םלסמא" תרבחב ל"וח .תמלשומה השפוחל םלועב רתויב םיבוטה 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9