אישה עם אזניות ומיקרופון

מסירת מידע אנונימית

הקו החם הינו כלי תקשורת אנונימי עם הנהלת החברה, הנועד לדווח על אי סדרים, חשדות לפעילות לא תקינה והפרת הקוד האתי של החברה. מנגנון זה מאפשר פנייה אנונימית, מזעור נזקים, בחינה מהירה ומקצועית של הבעיות שיועלו ותיקון המצב במהירות האפשרית.

י.ח.דמרי מעודדת את כל העובדים, המנהלים והציבור לדווח באופן מיידי על כל חשד להפרה של הקוד האתי ומדיניות החברה כמפורט להלן ובכוונתה לבדוק ולברר כל תלונה על חשד להפרה כאמור.אנו מתחייבים לשמור על חשאיות מלאה בכל הקשור לפנייתכם ולפרטיכם.הפנייה הינה אנונימית ואינכם חייבים למסור פרטים מזהים, אולם פרטים להתקשרותחוזרת עשויים לסייע רבות, כיוון שייתכנו מקרים בהם נבקש לקבל הבהרותאו פרטים נוספים.נא הקפידו לציין פרטים מלאים, ככל האפשר, על האירוע או החשד,זאת על מנת שנוכל לטפל בפנייה באופן יעיל.
למי מדווחים?
בכל חשש להפרה של כללי אתיקה, חוקים, תקנות או הקוד האתי של החברה, יש לפנות לממונה על האתיקה בכתובת:
רח' ירושלים 1, ת.ד 71, נתיבות 87710
או להשאיר הודעה במענה קולי שמספרו 08-9939085
ניתן גם לפנות בתיבת הדוא"ל Report@dimri.co.il

דילוג לתוכן