הצהרת ומדיניות פרטיות –  אפליקציית דמרי

אתר ואפליקצית דימרי הם הבית של לקוחותיה של חברת י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ, ח.פ. 51139938 ת.ד. 71, אזור התעשיה נתיבות, מיקוד 87761 (להלן:  "החברה" או "אנחנו"), ושל חברות קשורות ושותפיה העסקיים (להלן: "קבוצת דמרי"). בשימוש באתר ובאפליקציה (שניהם יחד ולחוד לפי העניין להלן: "האתר") תוכלו לשמור על קשר רציף איתנו, לקבל מידע אודות הנכס אותו רכשתם מאיתנו (להלן: "הנכס"), לנהל את פעילותכם ואת התעוד המתייחס לנכס, לעקוב אחר המתרחש בחשבונכם אצלנו, לצפות במסמכים ועוד.

פרטיותכם מאוד חשובה לנו ולכן אנו מבקשים להסביר לכם איזה מידע אישי ייאסף על ידינו, מה ייעשה עימו, למי הוא עשוי להיות מועבר וכיצד נשמור עליו.

בשל מגבלות השפה העברית, הטקסט מטה מתייחס לכל אחת ולכל אחד מכם, לפי העניין. לשון יחיד כוללת כמובן גם לשון רבים ולהיפך, לפי העניין.

עיקרי המדיניות

מדיניות הפרטיות המפורטת:

 1. החברה מייחסת חשיבות רבה לפרטיות לקוחותיה ומתייחסת אליה בכבוד רב.
 2. ייתכן שמדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעת – בין אם עקב שינויים בחקיקה, עקב שינויים בשימושים שאנחנו עושים במידע שלכם או מכל סיבה אחרת. בכל עת יחייב נוסחה האחרון שיפורסם באותה עת. במקרה של שינוי מהותי (בזכויותיכם או בחובותינו) נעדכן אתכם. אם לא תסכימו לשינוי כלשהו, אנא מיחקו את האפליקציה ואל תשתמשו בה או באתר, שכן המשך שימוש כלשהו במי מהם מהווה אישור כי קראתם את המדיניות המתוקנת והסכמתם לה ולתנאיה. בתחתית עמוד זה יפורסמו קישורים לנוסחים קודמים של המדיניות לפי מועד השינוי.
 3. חשוב לזכור, שהאתר עושה שימוש במידע אישי אודותיכם שבחלקו נמסר לנו שלא באמצעות האתר. לכן, גם מחיקתה של האפליקציה או הפסקת השימוש באתר לא תוביל למחיקתו מכל מקום אחר בו הוא נשמר אצלנו. מידע אישי אחר כלשהו הנשמר בידי החברה (וכל ישות משפטית או חברה קשורה) יטופל בהתאם ליתר ההסכמים שלך עם החברה, המדיניות הכללית שלה וכמובן הוראות כל חוק רלוונטי.

המידע האישי הנאסף

 1. החברה אוספת עליכם מידע אישי ונתונים על מנת לאפשר לנו לבצע את התחייבויותינו עבורכם, לבצע את השירותים המהווים חלק מהפרוייקט וכמובן לעדכן אתכם באשר למצב הנכס שלכם וכל הקשור בכך.
 2. סוגי המידע האישי שאתם מוסרים לחברה או שהחברה אוספת עליכם הם:
  • פרטים אישיים מזהים, דוגמת שמכם המלא, פרטי הקשר שלכם, פרטי תעודת הזהות שלכם, כתובות דוא"ל, מספרי טלפון וכתובת פיזית.
  • פרטי הנכס, דוגמת כתובתו, התוכניות והשרטוטים הרלוונטיים, השינויים שבוצעו בו ובהן, עבודות הגמר, חפצים ורכיבים שרכשתם לנכס שלכם וכדומה.
  • כל המידע בקשר עם ההתקשרות שלנו עמכם, החוזה החתום, נספחיו, תיקוניו, מסמכים המתעדים את השינויים בנכס וכל מסמך רלוונטי אחר ביחס לעבודות, השירותים והמוצרים שבוצעו עבורכם או סופקו לכם.
  • פרטי החשבון שלכם (כמו המחיר המוסכם, התשלומים שבוצעו, התשלומים שנותרו לביצוע וכדומה).
  • שטרי משכנתא שהונפקו עבורכם ותנאיהם, מכתבי החרגה של הבנקים ומסמכים ונתונים רלוונטיים נוספים.
  • פניותיכם ונושאים אחרים המתנהלים אל מול החברה, לרבות קריאות שירות, הסטטוס שלהן וכל נושא הכרוך בהן.
  • תצלומים ונתוני-על (מטא-דאטה) הקשורים לכל האמור לעיל. חלק מהשירות שאנו מציעים לכם הוא האפשרות לתעד (באמצעות האפליקציה) רכיבים שונים בפרוייקט ובהתקדמותו (פעמים רבות הצילומים עצמם אינם נשמרים אצלנו בפועל, אלא במכשירך בלבד).
  • מידע אישי הקשור ברישום הנכס והפרוייקט בלשכת רישום המקרקעין, רשויות המס, הרשויות המקומיות וכדומה.
  • מידע הקשור בנושא מצב הבעלות ויתר הזכויות בנכס.
 3. החברה גם עשוייה להתיר לכם להשתמש באתר (ובאפליקציה) לצורך אחסון ושמירת מידע נוסף לבחירתך (למשל תכניות ותשריטים, צילומים, קבצים וכדומה) כך שתוכלו לצפות בהם או לשתף אותם עם אחרים.
 4. בעת השימוש באתר (וכמובן באפליקציה), אנו אוספים נתוני מיקום על מנת להציע לכם הצעות שאולי יעניינו אתכם.
 5. – האתר (לרבות האפליקציה) ושירותים נוספים המשמשים אותנו (דוגמת Google Analytics) עשויים להשתמש באמצעים טכנולוגיים דוגמת 'קוקיות' (Cookies), Facebook Pixel, Beacons ואחרים שמטרתם איסוף מידע שאינו מזהה אישית במישרין (אבל עשוי לשמש לזיהוי שכזה עם מידע אחר). 'קוקיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן או האפליקציה יוצרים במכשיר שלכם לצרכים שונים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם באתר, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות, לשמירת פרטיכם, לצרכי אבטחת מידע, להשלמת רכישה וכדומה.

חלק מה׳קוקיות׳ יפקעו כאשר תסגרו את האתר ואחרות ישמרו במכשירכם. אם אינכם רוצים לקבל ‘קוקיות׳ תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן או במכשיר שלכם. עם זאת, זיכרו שנטרול ה׳קוקיות׳ עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או שהם יוצעו בצורה פגומה. החברה לא תהיה אחראית לארוע שכזה ותוצאותיו.

 1. מידע אישי זה נשמר על שרתינו ו/או בשירותי ענן המשמשים אותנו אצל חברות דוגמת מיקרוסופט ו-SAP.

השימוש במידע הנאסף

 1. השימוש במידע האישי שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, הצהרות פרטיות אחרות שהובאו לידיעתך וכן הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת; הכל למטרות המפורטות מטה:
המידע נאסף לשם
פרטיכם האישיים ופרטי הקשר שלכם ביצוע התחייבויות החברה כלפיכם,

יצירת קשר עמכם,

ביצוע חובות החברה כנדרש על פי חוק או רגולציה.

פרטי הנכס אותו רכשתם ביצוע התחייבות החברה כלפיכם,

ביצוע חובות החברה כנדרש על פי חוק או רגולציה.

משלוח הודעות והצעות פרסומיות מותאמות.

מחיר הנכס, תשלומים שבוצעו, תשלומים צפויים וסיכום חשבון, בטוחות, משכנתאות ומידע פיננסי מגוון תפעול שוטף של החברה ושל האתר,

ביצוע התחייבות החברה כלפיכם וקיום הסכמותיכם וכן הסכמים שונים נוספים,

קידום וניהול בניית הפרוייקט והנכס,

הגנת זכויותיה החוזיות והאחרות של החברה, כמו גם התחייבויותיה החוקיות.

שינויים בנכס ובחירת עבודות גמר ורכיבים אחרים

 

תפעול שוטף של החברה ושל האתר,

ביצוע התחייבות החברה כלפיכם וקיום הסכמותיכם וכן הסכמים שונים נוספים,

קידום וניהול בניית הפרוייקט והנכס,

הגנת זכויותיה החוזיות והאחרות של החברה, כמו גם התחייבויותיה החוקיות,

משלוח הצעות פרסומיות מותאמות אישית.

צילומים, שרטוטים ותכניות

 

הצילומים, השרטוטים והתכניות ישמשו לקידום הפרוייקט ולתיעוד שלו.

חלק מהצילומים נשמרים על מכשירך האישי בלבד, אינם מועברים לשרתינו ואינם נאספים על ידינו, אלא אם תעלה אותם במישרין לשם כך.

מיקומכם משלוח הצעות פרסומיות מותאמות אישית.
מידע שנאסף באמצעות "קוקיות" ואמצעים טכנולוגיים דומים

 

אבטחת מידע ואבטחת האתר, זיהוי המשתמש,

קשרים שונים עימך וכן רכישות מסוגים שונים שתבצע; אספקת שירותים  ומוצרים,

משלוח הצעות פרסומיות מותאמות אישית,

יצירת ניתוחים אנאליטיים לאתר ולאפליקציה לשם שיפור תפקודם עבורך ועבור אחרים,

התאמת האתר להעדפותיך האישיות.

העדפותיכם באתר (ובאפליקציה) אבטחת מידע ואבטחת האתר, זיהוי המשתמש,

התאמת האתר להעדפותיך האישיות,

התאמת הצעות מסחריות אטרקטיביות לכם.

פרטים אודות רכישותיך מהחברה ומספקים חיצוניים לצורך מילוי התחייבויות החברה או הספקים כלפיך,

משלוח הצעות פרסומיות מותאמות אישית,

מידע סטטיסטי אודות אופן הפעילות באתר תפעולה השוטף של האתר ועסקיה של החברה,

שיפור האתר ופיתוחו,

איתור ותיקון תקלות באתר,

שיפור התכנים והשירותים המוצעים באתר.

 

 1. החברה שומרת על זכותה לשלוח אליכם מידע פונקציונלי ותפעולי באמצעים שונם, כגון דוא"ל והודעות סלולאריות בדרכים שונות (סמ.ס., ווטסאפ, טלגרם וכדומה).
 2. החברה גם שומרת על זכותה לשלוח אליכם הודעות מסחריות ופרסומיות מאת מפרסמים שונים ובאמצעים שונים (כגון דוא"ל והודעות סלולאריות שונות כאמור לעיל). הודעות כאלו ישלחו רק אם נתתם את הסכמתכם לכך. כמובן שאתם רשאים לבטל את הסכמתכם בכל שלב ולהפסיק לקבל הודעות פרסומיות כאמור. אולם אם תבחרו לא לקבל הודעות, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות שיתכן שיהיה לכם עניין או תועלת בהן.
 3. ככל שתבקשו שנסיר את פרטיכם מקבלת הודעות פרסומיות (לא ניתן להפסיק קבלת הודעות תפעוליות שונות) או שנחדל מלהשתמש במידע האישי שנמצא אצלנו, אנא הגישו בקשה שכזו ל- [email protected]. לתשומת ליבכם, אנו נוסיף ונשלח אליכם הודעות תפעוליות שונות וכן יתכן שלא יהיה באפשרותנו למחוק רכיבי מידע שונים.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

 1. קבוצת דמרי מבקשת לשלוח אליכם מדי פעם (בדואר אלקטרוני או בהודעות טקסט קצרות ("SMS") או בהודעות בתוך האפליקציה או בתוכנות דומות אחרות דוגמת "וואטסאפ") פרסומות ומידע מסחרי על שירותים והצעות שונות העומדות לרשותכם מטעם הקבוצה או מי משותפיה העסקיים. יתכן שהצעות אלו יהיו חשובות ורלוונטיות עבורכם.
 2. הודעות כאלו כמובן ישלחו אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחן אליכם בהתאם לחוק. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת "הסר" לכתובת או למספר הטלפון ממנו קיבלתם את ההודעה, או לתיבת הדוא"ל [email protected].

 

 

מסירת המידע לצד שלישי

 1. החברה לא תעביר את המידע האישי שלכם לצד שלישי כלשהו (למעט אלו הנכללים בהגדרת "החברה" לעיל), אלא לשם המטרות והשימושים ולצדדים השלישיים המתוארים להלן:
  • לעובדי ונציגי חברות בקבוצת דמרי לשם ביצוע התחייבויותיהן החוזיות וחובותיהן החוקיות כלפיך וכן לצדדים שלישיים (כגון ספקים וקבלנים שונים) לשם ביצוע התחייבויותיהם כלפיך.
  • ככל שידרש אם תפרו את תנאי השימוש באתר; תפרו כל מסמך משפטי מחייב עם מי מקבוצת דמרי; אם תבצעו פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין או ביחס לאתר; לשם ביצוע כל הסכם עמך וכל רגולציה אחרת החלה על החברה ועל קבוצת דמרי; אם תבצע כל פעילות או מחדל שיש בה כדי לגרום נזק, סיכון או אבדן לכל צד שלישי; אפ תבצע כל פעולה שמפרה כל הסכם או שיש בה סיכון כלשהו לחברה ו/או למי מקבוצת דמרי.
  • לספקים שאנו עושים שימוש בשירותיהם, לרבות אך לא רק לכל ספק שירות ענן המחזיק במידע עבורנו (חברות דוגמת מיקרוסופט -SAP), או למטרות ניתוח התנהלותך והתנהלותם של אחרים באתר (למשל Google Analytics – וטכנולוגיות דומות) וכן לכל ספק המספק או עשוי לספק שירותים לכם, למי מחברות קבוצת דמרי, לנכס ו/או לפרוייקט. המידע האישי שיימסר במקרים כאלו יהיה כזה הנחוץ לאותו צד שלישי על מנת לספק את השירותים או המוצרים הרלוונטיים.
  • לכל רשות או גוף רלוונטיים אם יתקבל בידינו צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיכם, בהיקף המפורט באותו צו;
  • לכל צד רלוונטי במהלך כל סכסוך, ויכוח, טענה, תביעה או הליך משפטי אחר, בינכם לבין החברה וכל חברה אחרת בקבוצת דמרי או כל מי מטעמה.
  • לרשויות ולכל צד שלישי רלוונטי, ככל שהחברה תסבור שאספקת מידע אישי זה נדרשת לשם מניעת כל נזק גוף, נזק רכוש, נזק לשם טוב או כל סוג אחר של נזק.
  • לחברות אחרות בקבוצת דמרי ככל שהחברה תסבור שהדבר נחוץ.
 2. אנא שימו לב שיתכן שיופעלו שירותי גוגל אנאליטיקס ושירותים דומים אחרים באתר ובאפליקציה. לכן, חלקים מסויימים מהמידע האישי יחשפו גם בפני גופים דוגמת חברת גוגל, חברת מטא וכדומה. מידע כזה עשוי לכלול גם את המקור ממנו הגעתם לאתר, את פעילותכם באתר, עמודים בהם צפיתם, כיצד השתמשתם באתר וכדומה.

 

אבטחת מידע

 1. החברה מפעילה ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלה. אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע שלה, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע.
 2. החברה מפעילה חומת אש ותוכנת אנטי-וירוס מעודכנות, מערך הרשאות גישה דיגיטליות ואמצעי אבטחת מידע מקובלים נוספים, כולם במטרה למנוע כניסה לא מאושרת למידע אישי שבידיה, במידת האפשר.
 3. החברה אף עומדת בתקנות אבטחת המידע הישראליות וחקיקה ישראלית רלוונטית ככל הנדרש.
 4. החברה אינה מתחייבת ששרתיה או מערכות הענן בהן היא משתמשת יהיו חסינים באופן מוחלט וימנעו כל גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
 5. ככל שבוצעה פרצת אבטחה כאמור ויש חשש שכמות מידע רבה נחשפה (להבדיל מארועים קטני היקף), החברה תפעל להביא עובדה זו לידיעתכם באמצעות אחד מאמצעי יצירת הקשר כפי שהוגדרו בחוזה המכר.

 

זכות לעיין במידע והסרה מקבלת הדיוורים

 1. המידע האישי אודותיכם דוגמת פרטי הקשר ויתר המידע נשמר במאגר המידע הרשום של החברה הקרוי "לקוחות" (מאגר מספר 9901).
 2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באי-כוחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אם תמצאו כי מידע זה אינו נכון, שלם, ברור או עדכני, הינכם רשאים לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. תהליך זה מוגדר בחוק. הפניה אלינו תבוצע באמצעות הדוא"ל [email protected], או בדואר רגיל לי.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ, ת.ד. 71, אזור התעשיה נתיבות מיקוד 87761.
 3. עם זאת שימו לב שבשל אופי המידע האישי המצוי בידי החברה וקבוצת דמרי והשירותים שהתחייבנו לבצע עבורכם, קיימות מגבלות משמעותיות על יכולתנו למחוק את המידע טרם מועד סיומן של התחייבויותינו וחובותינו החוזיות והחוקיות.

שונות

 1. לכל שאלה או נושא אחר הקשור במדיניות זו ובפרטיותכם, אתם מוזמנים ליצור קשר עם מר אביב סגס בדוא"ל[email protected] [ולפרט את פנייתכם או שאלתכם

 

contact
צרו קשר
כניסה לאזור אישי ללקוחות רשומים
יש להזין דו״אל וסיסמא שעמם נרשמת לאתר

תשאירו את הפרטים בטופס ונשמח לספר עליו עוד

כבר עוזבים?

תשאירו פרטים ותקבלו עדכונים לגבי פרוייקטים חדשים לפני כולם

דילוג לתוכן