הצהרת ומדיניות פרטיות –  אפליקציית דימרי

אפליקצית דימרי היא הבית של לקוחותיה של חברת י.ח. דימרי בניה ופיתוח בע”מ, ח.פ. 51139938 מאזור התעשיה נתיבות, ת.ד. 71, מיקוד 87761, וחברות קשורות או שותפותיה העסקיות (להלן:  “החברה” או “אנחנו“). באמצעות האפליקציה תוכלו לעמוד בקשר שוטף עם החברה באפן יעיל, לקבל מידע אודות הדירה שרכשתם, מצב חשבונכם, לצפות במסמכים ועוד.

פרטיותכם מאוד חשובה לנו ולכן אנו מבקשים להסביר לכם איזה מידע ייאסף באמצעות האפליקציה, מה ייעשה עימו, למי הוא עשוי להיות מועבר וכיצד נשמור עליו.

 

 

עיקרי המדיניות

 

 

מדיניות הפרטיות באפליקצית דימרי

 1. החברה מייחסת חשיבות רבה לפרטיות לקוחותיה ומתייחסת אליה בכבוד רב.
 2. ייתכן ומדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעת – בין אם עקב שינויים בחקיקה, עקב שינויים בשימושים שאנחנו עושים במידע שלכם או מכל סיבה אחרת. בכל עת יחייב נוסחה האחרון שיפורסם באותה עת. במקרה של שינוי מהותי – בזכות שלכם או בחובות שלנו, נעדכן אתכם ונוודא כי קיבלתם הודעה על השינוי. אם לא תסכימו לשינוי כלשהו, אנא מיחקו את האפליקציה ואל תשתמשו בה שכן ביצוע פעולה באפליקציה או מסירת מידע, תהווה אישור כי קראתם את המדיניות והסכמתם לה. בתחתית עמוד זה יפורסמו קישורים לנוסחים קודמים של המדיניות לפי מועד השינוי. [המלצה: כל שינוי נשלח למשתמשים, תחת כפתור “אני מסכים לשינוי” ורק מי שהקיש עליו ונכנס וההקשה מתועדת בצורה טובה, יוכל לעשות שימוש באפליקציה]
 3. חשוב לזכור, שהאפליקציה עושה שימוש במידע אודותיכם שבחלקו נמסר לנו שלא באמצעות האפליקציה. לכן, גם מחיקתה של האפליקציה לא תוביל למחיקת המידע, אלא בהתאם למדיניות החברה הכללית. צריך להפריד בין מידע המתנהל בבסיסי הנתונים המשרתים את האפליקציה למידע המתנהל בבסיסי הנתונים התפעוליים של החברה. בבסיסי הנתונים של האפליקציה, אני סבור שאין בעיה למחוק בתוך פרק זמן סביר את המידע אודות הלקוח.

 

המידע האישי הנאסף

 1. החברה אוספת עליכם פרטים על מנת לאפשר לנו לבצע עבורכם שירותים שונים במסגרת הפרוייקט הרלוונטי לכם. לכן חשוב להבין שמרבית המידע האישי שלכם שבידינו נמסר לנו על ידיכם באופן יזום, או שהוא נובע מההתקשרות שלכם עם מי מטעם החברה. בהתאם אף הנתונים המתייחסים אליכם ונמצאים בידי החברה עשויים להשתנות לפי העניין.
 2. סוגי המידע האישי שאתם מוסרים לחברה או שהחברה אוספת עליכם הם:
  • פרטים אישיים מזהים, דוגמת שמכם המלא
  • פרטי קשר אישיים, דוגמת מספר תעודת זהות, כתובות דוא”ל, מספרי טלפון וכתובתכם.
  • פרטי הנכס הרלוונטי אליכם, דוגמת כתובת הנכס אותו רכשתם או שכרתם, תוכניותיו ככל שמצויות בידינו, השינויים שערכתם בנכס, __________
  • פרטי התשלומים שביצעתם ושאתם עוד חייבים ביחס לנכס.
  • מחיר הנכס.
  • שינויים שערכתם בדירה ופרטי גמר שבחרתם, שדרגתם או הזדכתם עליהם.
  • מצב חשבונכם
  • ערבויות שהונפקו לכם ומכתבי החרגה
  • תיעוד פניותיכם לחברה
  • קריאות שירות שפתחתם לאחר קבלת הדירה וסטטוס הקריאה.
  • מידע הקשור בביצוע הרשמה לרכישת נכס.
  • מידע הקשור במצב הזכויות של הדירה

 

 1. כמו כן, החברה עשוייה לאפשר לכם להשתמש באפליקציה על מנת לאחסן ולשמור מידע נוסף, לבחירתכם, על מנת שתוכלו לאחזר אותו או לחלוק אותו עם אחרים, דוגמת תשריטים ותכניות רלוונטיות, תמונות וקבצים וכדומה.
 2. בעת השימוש באפליקציה אנו אוספים את מיקומכם על בסיס נתונים המצביעים על כך כדי להציע הצעות ערך הקשורות בכך.
 3. “קוקיות” – Cookies – האפליקציה משתמשת באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת ‘קוקיות׳ (Cookies), Facebook Pixel, Beacons ואחרים [זה טקסט גנרי, תתקנו אותנו למה שאתם משתמשים בפועל]. ‘קוקיות׳ הן קבצי טקסט, שהדפדפן או האפליקציה יוצרים במכשיר שלכם לצרכים שונים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם באפליקציה, לאימות פרטיכם, להתאמת האפליקציה להעדפותיכם האישיות, לשמירת פרטיכם, לצרכי אבטחת מידע או השלמת רכישה וכדומה. חלק מה׳קוקיות׳ יפקעו כאשר תסגרו את האפליקציה ואחרות ישמרו במכשירכם. אם אינכם רוצים לקבל ‘קוקיות׳ תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן או במכשיר שלכם. עם זאת, זיכרו שנטרול ה׳קוקיות׳ יגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה. [שימו לב – האם באפליקציה יש קוקיות או שרק באתר? האם המדיניות חלה רק באפליקציה או שגם באתר. אנחנו הנחנו שיש קוקיות כיוון שייקל למחוק אם אין מאשר לכתוב מחדש אם יש. צריך לתקן לפי התשובות.הנוסח הזה אמור להיות לאפליקציה בלבד]
 4. למדיניות הקוקיות המלאה שלנו הקישו כאן _[i]__
 5. המידע נשמר על ידינו, בשרתים שלנו ו/או בשירותי ענן המשמשים אותנו, המצויים בשרתים המשמשים את חברות Microsoft ו/או SAP (נדרש?)

 

השימוש במידע הנאסף

 1. השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:

המידע

נאסף לשם

פרטיכם האישיים

ביצוע התחייבות החברה כלפיכם,

יצירת קשר עמכם,

ביצוע חובות החברה כנדרש על פי חוק או רגולציה.

פרטי הנכס אותו רכשתם

ביצוע התחייבות החברה כלפיכם,

ביצוע חובות החברה כנדרש על פי חוק או רגולציה.

המידע בקוקיות

אבטחת מידע

משלוח הצעות פרסומיות מותאמות אישית

העדפותיכם באפליקציה ופרטים אודות רכישותיכם מהחברה ומספקים חיצוניים

ביצוע התחייבות החברה או הספקים כלפיכם,

התאמת הצעות מסחריות אטרקטיביות לכם.

מידע סטטיסטי אודות אופן הפעילות באפליקציה

תפעולה השוטף של האפליקציה,

שיפור האפליקציה ופיתוחה,

איתור ותיקון תקלות באפליקציה,

שיפור התכנים והשירותים המוצעים באפליקציה.

נתונים כספיים: מחיר הנכס, תקבולים, מצבי חשבון, ערבויות

תפעול שוטף של האפליקציה, ביצוע התחייבות החברה וניהול העיסקה

שינויים בדירה ובחירות פרטי גמר

תפעול שוטף של האפליקציה וביצוע חובות החברה בהתאם להסכם ההתקשרות

מיקומים

הצעת הצעות ערך

 1. ככל שתבקשו שנחדל מלהשתמש במידע במסגרת האפליקציה, כל שיהיה עליכם לעשות הוא להגיש בקשה למחיקת המידע מהאפליקציה באמצעותה ולהסיר את האפליקציה מהמכשיר שלכם ואנו נחדל. עם זאת, חשוב להדגיש שבידי החברה יוותר מידע אישי רב בו היא תמשיך לעשות שימוש למטרות שונות, וביניהן ביצוע הסכם ההתקשרות עמכם, ביצוע הפרוייקט הרלוונטי, הנהלת חשבונות, ודיווחי מס וכדומה.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

 1. החברה מבקשת לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני או בהודעות טקסט קצרות (“SMS”) או בהודעות בתוך האפליקציה, מידע בדבר שירותיה, ההצעות העומדות לרשותכם וכן מידע פרסומי אחר, שלה, של החברות הקשורות עימה ושל שותפיה העסקיים.
 2. מידע כזה כמובן ישוגר אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחו אליכם בהתאם לחוק. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת “הסר” למקור ממנו קיבלתם את ההודעה, או לתיבת הדוא”ל ___________.

 

מסירת המידע לצד שלישי

 1. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון למטרות המפורטות מעלה בפרטיכם האישיים והמידע שנאסף אצלכם ביחס אליכם ולפעילותיכם. אולם, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם (למעט אלו הנכללים בהגדרת “החברה” לעיל) את פרטיכם האישיים המזהים אלא במקרים או נתונים כמפורט להלן:
  • לעובדי ונציגי האפליקציה וכן לצדדים שלישיים שאמורים לבצע עבורכם עבודות או למסור בידיכם מוצרים או כל שירות אחר אותו ביקשתם.
  • אם תפרו את תנאי השימוש באפליקציה או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באפליקציה, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האפליקציה פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לחברה, לרבות כל נסיון לבצען. במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
  • אם יתקבל בידינו צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאפליקציה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו;
  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין החברה או מי מטעמה;
  • מקום בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • בין חברות הקשורות לחברה.

 

אבטחת מידע

 1. החברה מפעילה ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלה. אמנם, אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע שלה, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע.
 2. החברה אף עומדת בתקנות אבטחת המידע הישראליות ועברה תהליך של התאמת נכסי המידע שבידיה לדרישות חקיקת הגנת הפרטיות הישראלית.
 3. החברה משתמשת במערכת הענן AZURE של חברת מייקרוסופט וכן במערכת ענן של חברת SAP עליה היא מאחסנת את המידע, החברה מפעילה חומת אש ותוכנות אנטי-וירוס מעודכנות, מערך הרשאות גישה דיגיטלי שנועד למנוע גישת נציג לא מורשה למידע ואמצעי אבטחה מקובלים רבים.
 4. החברה אינה מתחייבת ששרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
 5. ככל שבוצעה פריצה כאמור ויש חשש שכמות מידע רבה נחשפה (להבדיל מארועים קטני היקף), החברה תפעל להביא עובדה זו לידיעתכם באמצעות אחד מאמצעי יצירת הקשר כפי שהוגדרו בחוזה המכריש התייחסות של החוק בהיבט זה?.

 

 פרסומות של צדדים שלישיים

 1. בפרסומות שונות באפליקציה יתכן שתופעלנה ‘קוקיות׳ של חברות מסחריות אחרות שאינן החברה. השימוש שחברות אלה עושות ב׳קוקיות׳ ובמנגנונים דומים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של החברה. לחברות הללו אין גישה ל׳קוקיות׳ של החברה ולחברה אין גישה ל׳קוקיות׳ שלהן. 

 

זכות לעיין במידע והסרה מקבלת הדיוורים

 1. המידע שיש לחברה לגביכם ישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה. החברה מחזיקה במאגרי מידע רשומים אצל רשם מאגרי המידע, ואלו הם: לקוחות (יש גם שכר, אבל לא אמור לעניין את המשתמש).
 2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באי-כוחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע הרלוונטי לו עצמו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. תהליך זה מוגדר בחוק והפניה אלינו תבוצע באמצעות הדוא”ל [email protected], או בדואר רגיל לי.ח. דמרי בניה ופיתוח בע”מ, מאזור התעשיה נתיבות, ת.ד. 71, מיקוד 87761.
 3. עם זאת שימו לחב שבשל אופי המידע המצוי בידינו והשירות אותו אנו מעניקים לכם, קיימות מגבלות על יכולתנו למחוק את המידע טרם המועד.
 4. בהתאם, ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת מקבלי הדיוורים (ואתם זכאים לעשות זאת על פי דין), גם לאחר שנרשמתם אליה, החברה תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה, בנסיבות הקיימות.

 

 

שונות

 1. ככל שתרצו ליצור עימנו קשר בנושא כלשהו ביחס למדיניות זו, אתם מוזמנים ליצור קשר עם מר אביב סגסבדוא”לpriva[email protected]. [לשקול להכניס כתובת ייחודית,[email protected]]
 2.  

 

 

מדיניות זו פורסמה ביום ___________.

למדיניות שפורסמה ביום ____ ראו כאן _________.

למדיניות שפורסמה ביום ____ ראו כאן _________.

למדיניות שפורסמה ביום ____ ראו כאן _________.

 

[i] מדיניות קוקיות – Cookie Policy

קוקיות הן קבצי טקסט קצרים שאנו ממקמים על המכשיר שלכם בעת השימוש באתר או באפליקציה והן נשלחות אלינו חזרה במהלך השימוש שלכם באפליקציה או בביקוריכם החוזרים אליה. בקוקיות נעשה שימוש נרחב, שכן הן מאפשרות לזהות אתכם ואת המכשיר שלכם ולשפר את הפונקציונאליות של האפליקציה שלנו עבורכם.

אם תרצו להגביל או לחסום את הקוקיות, במרבית הדפדפנים תוכלו לבצע זאת בהגדרות  הדפדפן. עם זאת, ככל שתבחרו בכך, יתכן שיהיה בכך כדי לפגוע בנוחיות וביעילות השימוש באפליקציה שלנו.

אנו עושים שימוש בקוקיות למטרות הבאות – [אנא השלימו והתאימו לשימוש בפועל]

אנו עושים שימוש בשירותי Google Analytics אשר מפעיל קוקיות מטעמו שמנטרות את השימוש באפליקציה ובאתר שלנו. קוקיות אלו הן “קוקיות צד שלישי” אשר לנו אין שליטה עליהן והן כפופות למדיניות הקוקיות של גוגל

שנמצאת כאן.

קוקיות של מערכת ה-marketing של SAP אשר מאפשרות לנו לשלוח הצעות ערך וגם הודעות הקשורות בתפעול ההסכם בינינו.

חלק מהקוקיות הן כאלו שנמחקות מהמכשיר שלכם עם סגירת הדפדפן או האפליקציה ואחרות הינן כאלו שנשמרות עליו לשם המשך השימוש בביקורים החוזרים שלכם לאפליקציה.

להלן רשימת הקוקיות המלאה בה המלווה את האפליקציה שלנו:

קוקיות המופעלות על ידינו:

שם הקוקיה

מטרה ומידע נוסף

פקיעת הקוקיה

_ga

_gat

Google Analytics מאפשר לנו לנטר את השימוש באתר ובאפליקציה שלנו, לאתר תכנים אהובים או תקלות ולאסוף סטטיסטיקות על השימוש בהם.

הקוקיות אוספות רישום מקובל (LOG) של התנהלות המשתמשים באפליקציה בצורה אנונימית. לפרטים נוספים ראה כאן.

שנתיים

10 דקות

_dc_gtm

גוגל אנליטיקס מופעל באמצעות Google Tag Manager

10 דקות

 

SAP MARKETING

 

 

ERP ארגוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[אני מצרף דוגמא למרשם כזה שהעתקתי מאתר אמנסטי אינטרנשיונל כדי להדגים כיצד על האנשים הטכניים שלכם לפרט את הטבלה. כמובן, אל תעתיקו מהם אבל תשתמשו בדרך בה הם פ]ועלים על מנת ליצור טבלה משלנו – ]

 

Cookie

Purpose / More Information

Names

Expiry

 

Amnesty International and Amnesty Decoders support the use of Google Analytics within the site so that we can monitor activity on our website. 

Google Analytics cookies collect standard internet log information and visitor behaviour information in an anonymous form. More information.

 

2 years

 

10 minutes

Google Tag Manager

Google analytics is deployed through Google Tag Manager.  More information

 

 

10 minutes

Microsoft Azure

Ensures all requests are processed on the same cloud server instance.

ARRAffinity

Session

Visual Web Optimizer

Visual Web Optimizer allows us to trial design variations on our website. The cookies tell us which version of the website you have seen. All information is kept anonymous.

More information

_vis_opt_exp

100 days

_vis_opt_s

100 days.

_vis_opt_test_cookie

Session

_vwo_uuid

100 days.

_vis_opt_out

100 days.

Amnesty Campaigns

Amnesty Campaigns use a cookie to temporarily retain the information that users enter to support a campaign action: name, email address and country selection. These cookies are retained so that users don’t need to retype this information and can quickly support further actions. It is retained until users close their browser session.

CampaignUserDetails

Session

Amnesty Decoders

Amnesty Decoders task manager uses cookies for handling your session on the project task pages.

task_session

3 months

Amnesty Decoders identity management system uses cookies for handling your session in the site. These cookies are used to sign in and sign out of Amnesty Decoders identity management.

im_session

Until the browser is closed

Amnesty Decoders discussion forum uses cookies for handling your session in the site. These cookies are used to sign in and sign out of Amnesty Decoders discussion forum.

_t

2 months

Amnesty Decoders discussion forum’s software library stores its cookie session for operation purpose.

_forum_session

Until the browser is closed

Amnesty Decoders uses cookies to remember data entered in some text fields. These cookies are used so that users don’t need to retype inputs that are likely to remain similar (e.g. username when logging in).

task_remember_token

3 months

Amnesty Decoders uses cookies to remember if users want to accept Amnesty International cookies or not. These cookies ensure that the platform retains user preferences for activating cookies or not.

Amnesty International_accept_cookies

3 months

 

Amnesty Decoders uses cookies to authenticate you as a user. This allows our Amnesty Decoder front-end to recieve the token, store it within your browser session and authenticate you as a user

im_access_token

7 days

c) Third Party cookies set by our website

Cookie

Purpose / More Information

Names

YouTube

We sometimes embed videos from YouTube. YouTube’s use of cookies is governed by Google’s privacy policy. More information.

Expiry dates for these cookies vary from the session to 10 years.

VISITOR_
INFO1_LIVE

demographics

use_hitbox

Activity

SID

HSID

PREF

 

Entry to a personal area for registered customers
You must enter the email and password you used to register on the site

Leave the details in the form and we will be happy to tell you more about it

leaving already?

Leave details and you will receive updates about new projects before everyone else

Skip to content