הצהרת ומדיניות פרטיות –  אפליקציית דימרי

אפליקצית דימרי היא הבית של לקוחותיה של חברת י.ח. דימרי בניה ופיתוח בע"מ, ח.פ. 51139938 מאזור התעשיה נתיבות, ת.ד. 71, מיקוד 87761, וחברות קשורות ושותפותיה העסקיות (להלן:  "החברה" או "אנחנו"). באמצעות האפליקציה תוכלו לעמוד בקשר שוטף עם החברה באופן יעיל, לקבל מידע אודות הדירה שרכשתם, מצב חשבונכם, לצפות במסמכים ועוד.

פרטיותכם מאוד חשובה לנו ולכן אנו מבקשים להסביר לכם איזה מידע ייאסף באמצעות האפליקציה, מה ייעשה עימו, למי הוא עשוי להיות מועבר וכיצד נשמור עליו.

עיקרי המדיניות

 • איזה מידע אנחנו אוספים ומשתמשים בו במסגרת האפליקציה? אנחנו משתמשים במידע אישי שקיבלנו ונקבל מכם במסגרת ההתקשרות שלכם איתנו (מידע טרום רכישה, מידע המצוי בחוזה הרכישה ובמסמכי ההתקשרות, מידע הקשור בביצוע הפרויקט ומידע שנקבל לאחר הרכישה), במידע שייאסף בתוך או באמצעות האפליקציה בקשר עם השירותים הניתנים לך והשימוש שלכם בה וכן במידע שנקבל ממקורות חיצוניים (דוגמת ספקים שיעניקו לכם שירותים) ("מידע התקשרות"). שימו לב שביחס למידע ההתקשרות חלים גם תנאי ההתקשרות בינינו במסגרתם נאסף המידע ולא רק מדיניות זו.
 • מה אנחנו עושים עם המידע שאנחנו אוספים? אנו נשתמש במידע האישי (לרבות מידע ההתקשרות) לשם ביצוע הפרוייקט וההסכמים שלנו עמכם, כדי לאפשר לכם לעקוב אחרי ולקחת חלק בניהול התקדמות הדירה שלכם וכן על מנת להציע לכם הצעות מסחריות שייתכן ויעניינו אתכם.
 • למי אנחנו מעבירים את המידע שאנחנו אוספים? אנחנו עשויים להעביר את המידע האישי שלכם (לרבות מידע ההתקשרות) לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים לכם, כלקוחותינו. בין היתר אנחנו עשויים להעביר מידע לספקי שירות ומוצר שאמורים לספק לכם שירות או מוצר עבורנו, לרשויות המדינה ולרשויות מקומיות ולצדדים קשורים אלינו שנדרשים לנו לשם השירות לכם כלקוחותינו.
 • האם תשלחו לי פרסומות? לא נשלח לכם דיוור אלקטרוני פרסומי, אלא אם תסכימו לכך. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לכך בכל עת.
 • איך אנחנו שומרים על המידע? החברה מפעילה אמצעי אבטחת מידע על מנת להגן על המידע. חשוב שתדעו, שעל אף המאמצים, אין כל אמצעים  המסוגלים להעניק בטחון מלא מפני פריצות.
 • מה הזכויות שלי לגבי המידע האישי שלי? אתם תוכלו, בכל עת, לעיין במידע שנשמר ביחס אליכם, לעדכן אותו או לבקש למחוק אותו מהאפליקציה. שימו לב שככל שמידע באפליקציה הוא מידע התקשרות, הרי מחיקתו מהאפליקציה אינה מוחקת אותו מבסיסי הנתונים של החברה וימשיכו לחול לגביו התחייבויות החברה בקשר עם אותו מידע

מדיניות הפרטיות באפליקצית דימרי

 1. החברה מייחסת חשיבות רבה לפרטיות לקוחותיה ומתייחסת אליה בכבוד רב.
 2. ייתכן ומדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעתבין אם עקב שינויים בחקיקה, עקב שינויים בשימושים שאנחנו עושים במידע שלכם או מכל סיבה אחרת. בכל עת יחייב נוסחה האחרון שיפורסם באותה עת. במקרה של שינוי מהותיבזכות שלכם או בחובות שלנו, נעדכן אתכם ונוודא כי קיבלתם הודעה על השינוי. אם לא תסכימו לשינוי כלשהו, אנא מיחקו את האפליקציה ואל תשתמשו בה שכן ביצוע פעולה באפליקציה או מסירת מידע, תהווה אישור כי קראתם את המדיניות והסכמתם לה. בתחתית עמוד זה יפורסמו קישורים לנוסחים קודמים של המדיניות לפי מועד השינוי.
 3. חשוב לזכור, שהאפליקציה עושה שימוש במידע אודותיכם שבחלקו נמסר לנו שלא באמצעות האפליקציה או לצרכים שאינם קשורים באפליקציה (למשל מידע ההתקשרות). לכן, מחיקתה של האפליקציה תוביל למחיקתו של המידע אך ורק מהאפליקציה עצמה. המידע שבידי החברה, מידע ההתקשרות, ישמר בהתאם למדיניות החברה הכללית, ההסכמים שבינינו והחוקים החלים עלינו.

המידע האישי הנאסף

 1. החברה אוספת עליכם פרטים על מנת לאפשר לנו לבצע את ההתחייבות שלה כלפיכם, לבצע עבורכם שירותים שונים במסגרת הפרוייקט הרלוונטי לכם וכן לעדכן אתכם במצבה של דירתכם, על כל הכרוך בכך. לכן חשוב להבין שמרבית המידע האישי שלכם שבידינו (מידע ההתקשרות) נמסר לנו על ידיכם באופן יזום, או שהוא נובע מההתקשרות שלכם עם מי מטעם החברה. בהתאם אף הנתונים המתייחסים אליכם ונמצאים בידי החברה עשויים להשתנות לפי העניין.
 2. סוגי המידע האישי שאתם מוסרים לחברה או שהחברה אוספת עליכם הם:
  1. פרטים אישיים מזהים, דוגמת שמכם המלא
  2. פרטי קשר אישיים, דוגמת מספר תעודת זהות, כתובות דוא"ל, מספרי טלפון וכתובתכם.
  3. פרטי הנכס הרלוונטי אליכם, דוגמת כתובת הנכס אותו רכשתם או שכרתם, תוכניותיו ככל שמצויות בידינו, השינויים שערכתם בנכס וכדומה.
  4. פרטי התשלומים שביצעתם ושאתם עוד חייבים ביחס לנכס.
  5. מחיר הנכס.
  6. שינויים שערכתם בדירה ופרטי גמר שבחרתם, שדרגתם או הזדכיתם עליהם.
  7. בהתאם או בנוסףכל פרטי ההתקשרות עמכם, החוזה שנחתם, נספחיו, מסמכי השינויים בנכס הנרכש וכל מסמך רלוונטי אחר.
  8. מצב חשבונכם.
  9. ערבויות שהונפקו לכם ומכתבי החרגה.
  10. 5.10.תיעוד פניותיכם לחברה.
  11. 5.11.צילומים שונים והמטאדאטה הקשור אליהם. חלק מהשירות שאנו מספקים לכם הוא האפשרות לתעד רכיבים שונים בפרוייקט הרלוונטי ובהתקדמות שלו (במקרים רבים הצילומים עצמם אינם נשמרים אצלנו, אלא במכשיר שלכם בלבד).
  12. 5.12.קריאות שירות שפתחתם לאחר קבלת הדירה וסטטוס הקריאה.
  13. 5.13.מידע הקשור בביצוע הרשמה לרכישת נכס.
  14. 5.14.מידע הקשור במצב הזכויות של הדירה
 1. כמו כן, החברה עשוייה לאפשר לכם להשתמש באפליקציה על מנת לאחסן ולשמור מידע נוסף, לבחירתכם, על מנת שתוכלו לאחזר אותו או לחלוק אותו עם אחרים, דוגמת תשריטים ותכניות רלוונטיות, תמונות וקבצים וכדומה.
 2. בעת השימוש באפליקציה אנו אוספים את מיקומכם על בסיס נתונים המצביעים על כך כדי להציע הצעות ערך הקשורות בכך.
 3. "קוקיות" – Cookiesהאפליקציה ושירותים נלווים (דוגמת Google Analytics) משתמשת באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמתקוקיות׳ (Cookies), Facebook Pixel, Beacons ואחרים. ‘קוקיות׳ הן קבצי טקסט, שהדפדפן או האפליקציה יוצרים במכשיר שלכם לצרכים שונים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם באפליקציה, לאימות פרטיכם, להתאמת האפליקציה להעדפותיכם האישיות, לשמירת פרטיכם, לצרכי אבטחת מידע או השלמת רכישה וכדומה. חלק מה׳קוקיות׳ יפקעו כאשר תסגרו את האפליקציה ואחרות ישמרו במכשירכם. אם אינכם רוצים לקבלקוקיות׳ תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן או במכשיר שלכם. עם זאת, זיכרו שנטרול ה׳קוקיות׳ עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה.
 4. המידע נשמר על ידינו, בשרתים שלנו ו/או בשירותי ענן מאובטחים של חברות מוכרות דוגמת Microsoft ו/או SAP.

השימוש במידע הנאסף

 1. השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:

המידע

נאסף לשם

פרטיכם האישיים

ביצוע התחייבות החברה כלפיכם,

יצירת קשר עמכם,

ביצוע חובות החברה כנדרש על פי חוק או רגולציה.

פרטי הנכס אותו רכשתם

ביצוע התחייבות החברה כלפיכם,

ביצוע חובות החברה כנדרש על פי חוק או רגולציה,

משלוח הצעות פרסומיות רלוונטיות ומותאמות.

נתונים כספיים: מחיר הנכס, תקבולים, מצבי חשבון, ערבויות

תפעול שוטף של האפליקציה,

ביצוע התחייבות החברה וביצוע ההסכם בינינו,

ניהול בניית הדירה עד למסירתה,

הגנה על זכויות החברה.

שינויים בדירה ובחירות פרטי גמר

תפעול שוטף של האפליקציה,

ביצוע התחייבות החברה וביצוע ההסכם בינינו,

ניהול בניית הדירה עד למסירתה,

הגנה על זכויות החברה,

משלוח הצעות פרסומיות רלוונטיות ומותאמות.

צילומים

הצילומים אותם תצלמו או תעלו לאפליקציה ישמשו אתכם לתיעוד התקדמות הפרוייקט.

חשוב להדגיש שצילומים אלו נשמרים במכשיר שלכם בלבד, אינם מועברים לשרתינו ואינם נשמרים על ידינו או על ידי צדדים שלישיים, אלא אם וככל שאתם תשלחו אותם אליהם או אלינו.

מיקומים

משלוח הצעות פרסומיות רלוונטיות ומותאמות , ולצורך הצגת פרויקטים בשיווק הקרובים ביותר למקום המצאכם בעת פתיחת האפליקציה.

המידעבקוקיות

אבטחת מידע והגנת האתר.

משלוח הצעות פרסומיות רלוונטיות ומותאמות.

יצירת אנאליטיקות לאתר ושימוש בהן לשם שיפור תפקודו כלפיכם וכלפי משתמשים נוספים.

העדפותיכםבאפליקציה

ביצוע התחייבות החברה או הספקים כלפיכם,

משלוח הצעות פרסומיות רלוונטיות ומותאמות.

פרטים אודות רכישותיכם מהחברה ומספקים חיצוניים

ביצוע התחייבות החברה או הספקים כלפיכם,

משלוח הצעות פרסומיות רלוונטיות ומותאמות.

מידע סטטיסטי אודות אופן הפעילות באפליקציה

תפעולה השוטף של האפליקציה,

שיפור האפליקציה ופיתוחה,

איתור ותיקון תקלות באפליקציה,

שיפור התכנים והשירותים המוצעים באפליקציה.

  1. לשם משלוח מידע ופרסומות של מפרסמים שונים מטעם החברה באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי (SMS למשל) וכן הודעות הקשורות לתפקוד האפליקציה והשלמת העסקאות שלכם באמצעותו. מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם.  עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות המתייחסות לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד
 1. ככל שתבקשו שנחדל מלהשתמש במידע במסגרת האפליקציה, כל שיהיה עליכם לעשות הוא להגיש בקשה למחיקת המידע מהאפליקציה ולהסיר את האפליקציה מהמכשיר שלכם. עם זאת, חשוב להדגיש שבידי החברה יוותר מידע אישי רב (מידע ההתקשרות) בו היא תמשיך לעשות שימוש למטרות שונות, וביניהן ביצוע הסכם ההתקשרות עמכם, ביצוע הפרוייקט הרלוונטי, הנהלת חשבונות, דיווחי מס וכדומה.

דיוור ישיר אלקטרוני

 1. החברה מבקשת לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני או בהודעות טקסט קצרות ("SMS") או בהודעות בתוך האפליקציה, מידע בדבר שירותיה, ההצעות העומדות לרשותכם וכן מידע פרסומי אחר, שלה, של החברות הקשורות עימה ושל שותפיה העסקיים.
 2. מידע כזה כמובן ישוגר אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחו אליכם בהתאם לחוק. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת "הסר" למקור ממנו קיבלתם את ההודעה, או לתיבת הדוא"ל [email protected].

מסירת המידע לצד שלישי

 1. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון למטרות המפורטות מעלה בפרטיכם האישיים והמידע שנאסף אצלכם ביחס אליכם ולפעילותיכם. אולם, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם (למעט אלו הנכללים בהגדרת "החברה" לעיל) את פרטיכם האישיים המזהים אלא במקרים או נתונים כמפורט להלן:
  1. 14.1.לעובדי ונציגי האפליקציה וכן לצדדים שלישיים שאמורים לבצע עבורכם עבודות או למסור בידיכם מוצרים או כל שירות אחר אותו ביקשתם.
  2. 14.2.אם תפרו את תנאי השימוש באפליקציה או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באפליקציה, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האפליקציה פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לחברה, לרבות כל נסיון לבצען. במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
  3. 14.3.לחברות אחרות שישמשו אותנו למשל לשם אחסון "בענן" של פרטיכם (בחברות כגון מיקרוסופט ו-SAP) או ניתוח הפעילות באפליקציה (למשל באמצעות Google Analytics וטכנולוגיות דומות). המידע שימסר יהיה אך ורק כזה הנדרש לצורך השלמת השירותים וביצועם, ואנו נבחר בחברות אמינות ומוכרות בלבד לצרכים אלו.
  4. 14.4.אם יתקבל בידינו צו שיפוטי או דרישה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאפליקציה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו;
  5. 14.5.כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין החברה או מי מטעמה;
  6. 14.6.מקום בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  7. 14.7.בין חברות הקשורות לחברה.
 2. כמו כן יש לזכור שבאתר  ובאפליקציה מופעלות קוקיות של Google Analytics. משמעות הדבר היא כי המידע שנאסף אודותיכם נמצא גם בידיעתה של חברת גוגל. המידע הזה כולל את המקורות מהם הגעתם לשירות שלנו, הפעולות שלכם באתר ובאפליקציה והעמודים בהם ביקרתם, דרך השימוש שלכם בשירות והתאמתו לצרכיכם וכדומה. תוכלו לקרוא עוד על קוקיות אלו כאן

אבטחת מידע

 1. החברה מפעילה ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלה. אמנם, אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתימורשית למאגר המידע שלה, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע.
 2. החברה אף עומדת בתקנות אבטחת המידע הישראליות ועברה תהליך של התאמת נכסי המידע שבידיה לדרישות חקיקת הגנת הפרטיות הישראלית.
 3. החברה משתמשת במערכת הענן AZURE של חברת מיקרוסופט וכן במערכת ענן של חברת SAP עליה היא מאחסנת את המידע, החברה מפעילה חומת אש ותוכנות אנטיוירוס מעודכנות, מערך הרשאות גישה דיגיטלי שנועד למנוע גישת נציג לא מורשה למידע ואמצעי אבטחה מקובלים רבים.
 4. החברה אינה מתחייבת ששרתיה ו/או מערכות הענן בהן היא מבצעת שימוש יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
 5. ככל שבוצעה פריצה כאמור ויש חשש שכמות מידע רבה נחשפה (להבדיל מארועים קטני היקף), החברה תפעל להביא עובדה זו לידיעתכם באמצעות אחד מאמצעי יצירת הקשר כפי שהוגדרו בחוזה המכר.

זכות לעיין במידע והסרה מקבלת הדיוורים

 1. מידע ההתקשרות ביחס אליכם אותו מחזיקה החברה נשמר במאגר המידע הרשום של החברה (מספר 9901, "לקוחות").
 2. עלפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באיכוחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע הרלוונטי לו עצמו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. תהליך זה מוגדר בחוק והפניה אלינו תבוצע באמצעות הדוא"ל [email protected], או בדואר רגיל לי.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ, מאזור התעשיה נתיבות, ת.ד. 71, מיקוד 87761.
 3. עם זאת שימו לב שבשל אופי המידע המצוי בידינו והשירות אותו אנו מעניקים לכם, קיימות מגבלות על יכולתנו למחוק את המידע טרם המועד.
 4. בהתאם, ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת מקבלי הדיוורים (ואתם זכאים לעשות זאת על פי דין), גם לאחר שנרשמתם אליה, החברה תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה, בנסיבות הקיימות.

שונות

 1. ככל שתרצו ליצור עימנו קשר בנושא כלשהו ביחס למדיניות זו, אתם מוזמנים ליצור קשר עם מר אביב סגס בדוא"ל [email protected] .
כניסה לאזור אישי ללקוחות רשומים
יש להזין דו״אל וסיסמא שעמם נרשמת לאתר

תשאירו את הפרטים בטופס ונשמח לספר עליו עוד

כבר עוזבים?

תשאירו פרטים ותקבלו עדכונים לגבי פרוייקטים חדשים לפני כולם

דילוג לתוכן